Voorwoord

Voor je ligt de Warmtevisie van de gemeente Raalte. Dit is niet zomaar een visie. Deze Warmtevisie is onze wegwijzer op het pad naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Over 29 jaar worden alle woningen, scholen, dorpshuizen, winkels, kantoren, bedrijfshallen en alle andere gebouwen verwarmd op duurzame energie.

Dat is een flinke opgave! Een opgave die de hele samenleving aangaat. Sterker nog, daar kunnen en willen we als gemeente niet alleen invulling aan geven. Daarom pakken we het aardgasvrij wonen in 2050 natuurlijk op z’n Raaltes aan. Dat wil zeggen: samen met zo veel mogelijk betrokken inwoners, initiatiefnemers, ondernemers, instellingen en organisaties en natuurlijk onze partners SallandWonen en Enexis. Zo is ook deze Warmtevisie tot stand gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat met zo veel energie en kennis in onze samenleving wij met elkaar heel ver gaan komen.

Tegelijkertijd zijn we al begonnen en zijn de eerste stappen op weg naar aardgasvrij wonen al gezet. Overal in onze gemeente vormen zich ideeën, vragen en initiatieven, die wij als gemeente waar mogelijk beantwoorden en faciliteren. Op verschillende manieren bereiden we ons voor op een leven zonder aardgas. Aardgasvrij-ready noemen we dat. Ter illustratie lichten we in ieder hoofdstuk van deze warmtevisie een initiatief toe. Hoe dragen zij nu al bij en zorgen ze ervoor dat we klaar zijn om van het aardgas af te gaan?

Ik nodig je van harte uit om deze Warmtevisie te lezen en jouw ideeën met ons en je omgeving te delen. Want één ding is zeker, een aardgasvrije gemeente in 2050 maken we samen.

Frank Niens

Wethouder Duurzaamheid