Inleiding

In dit onderdeel schetsen we de eerste contouren van de warmtetransitie in de gemeente Raalte. Dat doen we door eerst de warmtevraag van de gemeente Raalte in beeld te brengen. Vervolgens lichten we in het onderdeel  'Het tijdspad naar aardgasvrij' toe hoe de weg naar 2050 eruit kan komen te zine. Daarna lichten we toe welke duurzame oplossingen er zijn en welke daarvan er voor gemeente Raalte kansrijk zijn. Tenslotte beschrijven we de strategie die de gemeente Raalte heeft opgesteld om de warmtetransitie verder te brengen.