Het tijdspad naar aardgasvrij

De warmtetransitie is niet van de ene op de andere dag voltooid. We kennen ons einddoel van 2050: alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte aardgasvrij. Ook weten we wat ons nu te doen staat en we hebben een goed zicht op wat er nog meer nodig is om de omslag naar aardgasvrij te maken. In dit onderdeel schetsen we een eerste route. Hierin beschrijven we hoe het pad naar aardgasvrij eruit komt te zien.

Stap 1: Maatregelen in de woning

Voor alle warmteoplossingen geldt: Dat wat je niet gebruikt hoef je niet te produceren of te betalen. Energie besparen is daarom altijd een goed idee. In de gemeente Raalte zetten we eerst in op het treffen van maatregelen in de woningen en gebouwen: We zetten een tussenstap en zetten in op ‘aardgasvrij-ready’. Zo kunnen we woningen en gebouwen klaarstomen om op langere termijn ook aardgasvrij te worden. Voor meer informatie wat u al kunt doen in uw woning of gebouw, leest u in het hoofdstuk Strategie van de gemeente Raalte.

Stap 2: Alternatieve warmteoplossing

Wanneer de woning voldoende geïsoleerd is dan kan de overstap worden gemaakt naar de alternatieve warmteoplossing. Er zijn verschillende alternatieven om woningen aardgasvrij te verwarmen. Hieronder ziet u een korte toelichting van de warmteoplossingen in onze gemeente. In de bijlage ‘Verdieping: hoe werken de oplossingen en welke warmtebronnen zijn er beschikbaar?’ is meer te lezen over de verschillende oplossingen. Voor meer informatie over de alternatieve warmteoplossingen, zie figuur 2 onderstaand.

Stap 3: Inzet op duurzame warmteoplossing

Gebouwen aardgasvrij(-ready) maken doen we altijd om CO2-uitstoot van onze gemeente te verlagen. Dat betekent dat we ook gebruik willen maken van duurzame alternatieven, zoals beschreven in onze uitgangspunten. Het doel is om onze CO2-uitstoot in 2050 terug te brengen tot een minimum. Om dat te halen moeten alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte aardgasvrij zijn en zijn aangesloten op duurzame warmteoplossingen. Elektriciteit wordt volledig duurzaam opgewekt en daar waar het gasnet blijft liggen wordt aardgas vervangen door een duurzaam alternatief, zoals groengas of waterstof.