Beeld van de warmteoplossingen voor de gemeente Raalte

Om zicht te krijgen op welk duurzaam alternatief voor aardgas het meest kansrijk is, zijn de verschillende warmteoplossingen zoals hiervoor beschreven doorgerekend. Welke manier van duurzaam verwarmen voor een gebouw het meest kansrijk is, hangt af van wat technisch kan en het meest betaalbaar is. Dit verschilt per wijk, buurt of dorp. En soms zelfs per gebouw. Het meest kansrijke alternatief hangt bijvoorbeeld af van:

  • De beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen in de omgeving;

  • De beschikbare mogelijkheden in de ondergrond, bijvoorbeeld om een warmtenet aan te kunnen leggen;

  • Het type gebouw en het bouwjaar;

  • Hoe dicht gebouwen bij elkaar staan;

  • De geschiktheid van het elektriciteitsnetwerk en/of gasnetwerk;

  • Het huidige energielabel van het gebouw en de mogelijkheden om het energielabel te verhogen;

  • De beschikbare groene, duurzame warmteoplossingen – de technieken – en de kosten daarvan.

Daarnaast hangt het ook af van de voorkeur en wensen van onze inwoners, eigenaren van gebouwen en andere betrokkenen.

Op een zogeheten WAT-kaart is voor de hele gemeente Raalte te zien welke warmteoplossing de laagste maatschappelijke kosten heeft in een gebied en daarmee het meest kansrijke alternatief is voor aardgas. Hierbij is niet gekeken naar de verdeling van de maatschappelijke kosten over de verschillende partijen (energieleverancier, distribiteur of eindgebruiker)

Op de WAT-kaart hierboven zijn twee verschillende kleuren te zien, namelijk oranje en grijs. Hieronder is te lezen wat dat betekent:

  • Oranje: Individuele oplossingen

Wanneer een gebied een oranje kleur heeft, dan is een individuele oplossing het meest kansrijk. Dat kan dan een volledig elektrische (all-electric) warmtepomp zijn, maar ook een hybride warmtepomp. Dat is een warmtepomp in combinatie met een gasketel. Die wordt dan eerst nog gestookt met aardgas, maar later met duurzame vormen van gas. Bijvoorbeeld groengas of waterstof.

  • Grijs: Oplossing onbekend

Wanneer een gebied een grijze kleur heeft, is het onduidelijk welke oplossing daar het meest kansrijk is. In de grijze gebieden staan veel bedrijven, die aardgas niet alleen gebruiken om hun gebouwen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om producten te maken. De duurzame oplossingen die nodig zijn om dit deel van de aardgasvraag te verduurzamen, zijn niet onderzocht voor de Warmtevisie.

Behalve individuele oplossingen bestaan er ook collectieve oplossingen. Die worden ook wel warmtenetten genoemd.

  • Collectieve oplossingen (warmtenetten)

Deze oplossing komt niet terug op de WAT-kaart. Er is een aantal buurten waar de warmtevraag groot genoeg is om een warmtenet te ontwikkelen. Hierover leest u meer in de bijlage ‘Hoe werken de oplossingen en welke warmtebronnen zijn er beschikbaar?’. Voor een warmtenet moet er altijd een geschikte warmtebron met voldoende capaciteit aanwezig zijn. Dat is in de gemeente Raalte niet het geval. Met oog op het belang van betrouwbare warmtebronnen (leveringszekerheid), is de uitkomst dat op dit moment warmtenetten niet als kansrijke oplossing voor de gemeente Raalte worden gezien. Wel houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten. Want het kan zijn dat de situatie over een aantal jaar anders is.

Hoe is de WAT-kaart bepaald?

De WAT-kaart is bepaald aan de hand van maatschappelijke kosten. Met maatschappelijke kosten worden de kosten voor de hele maatschappij bedoeld. Dat is een optelsom van allerlei kosten, zoals de kosten van het gebruiken van een warmtebron, tot het aanleggen van de infrastructuur en de kosten om in een gebouw gebruik te maken van de warmte. De maatschappelijke kosten zijn tot stand gekomen met behulp van een model dat is gemaakt met data en informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Meer informatie is te vinden in ‘Verdieping: hoe is de WAT-kaart bepaald?’.