Inleiding

In dit onderdeel schetsen we de eerste contouren van de warmtetransitie in de gemeente Raalte. Dat doen we door eerst de warmtevraag van de gemeente Raalte in beeld te brengen.

De huidige situatie in de gemeente Raalte

In totaal wordt in de gemeente Raalte 3.020 Terajoule (TJ1)2 aan energie verbruikt. Het gaat dan om het totale gebruik van zowel elektriciteit en gas door alle huizen en bedrijven in de gemeente.

Het tijdspad naar aardgasvrij

De warmtetransitie is niet van de ene op de andere dag voltooid. We kennen ons einddoel van 2050: alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte aardgasvrij.

Beeld van de warmteoplossingen voor de gemeente Raalte

Om zicht te krijgen op welk duurzaam alternatief voor aardgas het meest kansrijk is, zijn de verschillende warmteoplossingen zoals hiervoor beschreven doorgerekend.

Strategie van de gemeente Raalte

In de gemeente Raalte zijn we door het beperkt aantal warmtebronnen, aangewezen op individuele oplossingen. Daarvoor hebben we een strategie ontwikkeld, die overeenkomt met het beschreven tijdspad voor onze gemeente.

Uitvoering van de driesporenstrategie

De trias energetica1 vormt de basis van de drie sporen strategie in de Warmtevisie.