De huidige situatie in de gemeente Raalte

In totaal wordt in de gemeente Raalte 3.020 Terajoule (TJ[1])[2] aan energie verbruikt. Het gaat dan om het totale gebruik van zowel elektriciteit en gas door alle huizen en bedrijven in de gemeente.

Van deze 3.020 TJ aan energie wordt ongeveer 1.354 TJ gebruikt als warmte. Deze warmte wordt gebruikt door de industrie, bedrijven en huizen. Het gedeelte van deze warmte dat voor de verwarming van huizen wordt gebruikt is ongeveer 749 TJ. Meer dan 96% van de woningen in Raalte wordt verwarmd met aardgas. De rest van de warmtevraag wordt verbruikt door de industrie en bedrijven. Hieronder is dit weergegeven in een drietal cirkeldiagrammen.

Voor de overgrote meerderheid van de bijna 38.000 inwoners en de ruim 16.000 woningen in de gemeente is aardgas dus de voornaamste bron voor een warm huis. In 2019 had 96% van de woningen een gasketel met gasaansluiting, 0,3% een hybride warmtepomp en 0,4% elektrische verwarming (CBS 2021)[3].

Het energiegebruik vergeleken

In Nederland wordt in totaal ongeveer 1.360.000 TJ aan aardgas verbruikt. Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt anno 2021 circa 1.500 m3 aardgas per jaar. Dat staat gelijk aan ongeveer 0,05 TJ. In de gemeente Raalte ligt het jaarlijks gemiddeld gasverbruik een fractie lager, met 1.440m3 per huishouden (gegevens van 2019). Om in 2050 geheel aardgasvrij te zijn, moeten er gedurende de 29 jaar tot 2050 in de gemeente Raalte jaarlijks ongeveer 555 woningen van het aardgas overschakelen op duurzame warmte. Het overgrote deel van de opgave zal voor rekening komen van de industrie. Dat valt echter buiten deze Warmtevisie[4]

In de bijlage ‘Verdieping: toelichting op gebruikte energie-eenheden’ is meer te lezen over de energie-cijfers.

Meer dan tweederde (69%) van alle huizen in de gemeente Raalte zijn koopwoningen. De andere huizen zijn huurhuizen[5]. Van de overige 31% wordt 7% verhuurd in de vrije sector en 24% wordt verhuurd als sociale huurwoning. Woningcorporatie SallandWonen is de verhuurder van het merendeel van de huurhuizen.

Van alle huizen in de gemeente Raalte is ongeveer 24% na 1993 gebouwd[6] en 34% van alle woningen heeft een energielabel[7] van B of hoger. Verder heeft circa 32% van de huizen in de gemeente Raalte zonnepanelen op hun dak waarmee duurzame elektriciteit wordt opgewekt.[8] Dat is meer dan gemiddeld in de provincie Overijssel.

SallandWonen

‘In 2020 alle woningen gemiddeld al op energielabel B’

Ook woningcorporatie SallandWonen verduurzaamt haar woningen. Zij kiest hierbij voor een getrapte uitvoering. Adviseur Marco Revenberg vertelt daar meer over: ‘Het uiteindelijke doel is CO2-neutraal in 2050. In tijd is het einddoel nog relatief ver weg. Toch zetten we al de nodige stappen naar het einddoel. Dat doen we door alleen maatregelen te nemen waarvan we denken dat ze niet verkeerd uit kunnen pakken. Vaak wordt dit in het Engels vertaald als no-regret, We volgen de Trias Energetica[9] en zetten daarom eerst vooral in op het beperken van het energieverbruik door onze woningen beter te isoleren. Zo hebben we voor al onze woningen in 2020 een gemiddeld energielabel B bereikt. We gaan nu voor gemiddeld energielabel A. We verwachten dit uiterlijk te bereiken in 2027. Daarnaast zetten we in op duurzame energie door het aanbieden van zonnepanelen aan al onze huurders. Van onze grondgebonden woningen heeft al meer dan de helft zonnepanelen! Als er uiteindelijk meer duidelijkheid komt en gemeenten verder zijn met de Transitievisie warmte en Wijkuitvoeringsplannen, dan kijken wij welke maatregelen we op installatietechnisch gebied nemen.’

1 1 Terajoule komt overeen met circa 28.400 m3 (kuub) aardgas, 277.778 kilowattuur elektriciteit of 27.000 liter diesel. Dit staat in Raalte gelijk aan het gasverbruik van circa 20 huishoudens, het stroomgebruik van circa 95 huishoudens of het circa 600 keer voltanken van een gemiddelde B-segmentauto.2 Bron: Klimaatmonitor 2020, https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieverbruik/3 Bron: CBS, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84948NED/table?dl=581D24 De industrie staat voor een grote opgave. Hier wordt invulling aan gegeven binnen de sectortafel industrie onder het Klimaatakkoord. De afspraken zijn te vinden op Industrie | Klimaatakkoord. Een goed voorbeeld is de afspraak om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend5 Bron: CBS. De volgende definitie van huurwoning wordt gehanteerd: “ Huurwoning: Woning die niet bewoond wordt door de eigenaar van de woning. Bij woningen waar geen bewoner geregistreerd is, gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt in het geval dat de eigenaar over meer dan twee woningen beschikt.6 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)7 Bron: EP-online, https://www.ep-online.nl/8 Bron: Klimaatmonitor 2020, https://klimaatmonitor.databank.nl9 De Trias Energetica is een theorie die als uitgangspunt heeft dat energie zo efficiënt mogelijk gebruikt moet worden. Meer informatie is te vinden in onderstaande link: https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf