Inleiding

In dit hoofdstuk leggen we uit waarom deze Warmtevisie is geschreven. We gaan daarbij in op de achtergrond en stellen ons einddoel vast. Vervolgens gaan we in op hoe de Warmtevisie tot stand is gekomen. We leggen daarbij ook uit hoe de Warmtevisie samenhangt met andere plannen rondom duurzaamheid die van belang zijn. Tenslotte schetsen we het vervolg. Want deze Warmtevisie is geen eindbeeld, maar juist een startpunt voor de komende dertig jaar!