Einddoel

Hoe ziet de gemeente Raalte er zonder aardgas uit? In deze Warmtevisie geven we de eerste antwoorden op deze vraag. In dit document bepalen we de richting voor de komende jaren op weg naar een aardgasvrije gemeente. Het einddoel is dat alle gebouwen in het jaar 2050 zonder aardgas worden verwarmd. De Warmtevisie is als het ware het eerste spoorboekje voor hoe we in de gemeente Raalte aan de slag gaan om gebouwen minder aardgas te laten gebruiken en uiteindelijk helemaal aardgasvrij te maken.

Waar de Warmtevisie niet over gaat

In de Warmtevisie stippelen we de route uit voor gebouwen zoals woningen, winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed. De industrie valt hier niet onder. Daar wordt aardgas namelijk niet alleen maar gebruikt om het gebouw te verwarmen, maar ook om bijvoorbeeld producten te maken. In de sectortafel Industrie onder het Klimaatakkoord zijn verdere afspraken gemaakt over de te zetten stappen naar 2050.

De Warmtevisie gaat daarnaast alleen over gebouwen die voor het jaar 2018 zijn gebouwd. Sinds juli 2018 is de gasaansluitplicht komen te vervallen en worden nieuwbouwwoningen aardgasvrij opgeleverd.

In de Warmtevisie staan drie vragen centraal:

1. Wat is de opgave in de gemeente Raalte?

Voor we dieper ingaan op de manieren om gebouwen duurzamer te verwarmen in de gemeente Raalte, schetsen we een beeld van de opgave. Hoeveel aardgas wordt er eigenlijk gebruikt in Raalte en wat is er nodig om dit gebruik te verminderen?

2. Welke manieren zijn er om gebouwen in de gemeente Raalte op een duurzame manier te verwarmen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, warmtenet of andere warmteoplossing. De keuze is afhankelijk van wat technisch kan en het meest betaalbaar is. Op een zogeheten WAT-kaart laten we voor de hele gemeente Raalte per wijk, buurt en dorp zien wat op dit moment de meest kansrijke manieren zijn om gebouwen duurzaam te verwarmen. Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk 'Beeld van de warmteoplossingen voor de gemeente Raalte’.

3. Wat is de strategie om gebouwen in de gemeente Raalte in 2050 op een duurzame manier te verwarmen?

Voordat de gemeente Raalte helemaal aardgasvrij wordt in 2050, moet er nog veel gebeuren. Zo zijn er aan heel veel gebouwen aanpassingen nodig om ze geschikt te maken voor een aardgasvrije, duurzame warmteoplossing. Dit noemen we aardgasvrij-ready. We gaan in op welke stappen we al op korte termijn nemen en welke op de langere termijn tot aan 2050. Meer hierover is te lezen in het onderdeel ‘Strategie van de gemeente Raalte’.

De Warmtevisie is een startpunt voor gesprek met inwoners, woningcorporaties, netbeheerders, lokale energie-initiatieven, bedrijven en andere partners die betrokken zijn bij de overgang naar duurzame energiebronnen. We actualiseren de Warmtevisie regelmatig, minimaal eens per 5 jaar, op basis van de nieuwste inzichten.

Aardgasvrije nieuwbouw in de gemeente Raalte

‘Al vele aardgasvrije nieuwbouwwoningen’

Marlon Hallink van de gemeente Raalte vertelt over aardgasvrije nieuwbouw: ’Sinds 1 juli 2018 worden nieuwbouwwoningen in de gemeente Raalte niet meer aangesloten op het aardgas. Woningbouwers zijn nu verplicht om huizen te bouwen die geen gasaansluiting meer hebben. Inmiddels zijn er al vele aardgasvrije woningen gebouwd’’. Eén van die woningen is van André Roossien. ‘Met de gedachte om aardgasvrij te bouwen, ben je er nog niet. Op basis van persoonlijke wensen zijn diverse afwegingen te maken. Zo wilden wij geen radiatoren, maar vloerverwarming”, vertelt André. “Op basis van die wens zijn we gaan kijken wat daar het best bij past. Dat leidde tot de keuze voor een warmtepomp met aardwarmte (bodemwarmtepomp) als bron.'

.