Strategie van de gemeente Raalte

In de gemeente Raalte zijn we door het beperkt aantal warmtebronnen, aangewezen op individuele oplossingen. Daarvoor hebben we een strategie ontwikkeld, die overeenkomt met het beschreven tijdspad voor onze gemeente. Het doel dat we met elkaar voor ogen hebben is aardgasvrij per 2050. Om dat te bereiken, gaan we aan de slag op drie sporen. Onderstaande figuur laat zien hoe die sporen eruit zien.

Spoor 1: Iedereen isoleert

De stap naar aardgasvrije woningen en gebouwen begint met het besparen van energie. Met geen-spijtmaatregelen is deze stap makkelijker te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan het (na)isoleren van vloer, muur of dak, kierdichting en het plaatsen van isolatie en HR++ beglazing. Het energieloket van de gemeente genaamd Duurzaam Bouwloket is beschikbaar voor onafhankelijk advies over de verduurzaming van woningen.

Spoor 2: Individuele oplossingen

Voor alle gebieden in de gemeente Raalte zijn individuele oplossingen het meest kansrijk, op basis van het huidige kennisniveau. Warmtenetten zijn niet kansrijk vanwege beperkte beschikbaarheid van warmtebronnen en de grote onzekerheid van de beschikbaarheid nu en in de toekomst. Een aantal gebieden zijn grijs, daarbij is het onduidelijk welke oplossing het meest kansrijk is doordat veel bedrijven en industrie in deze gebieden aanwezig is. In de gemeente Raalte zijn de volgende duurzame individuele oplossingen het meest kansrijk:

  • Volledig elektrische (all-electric) warmtepompen. Gebouwen met een volledig elektrische warmtepompen hebben geen gasaansluiting meer. Zowel warmtepompen op buitenlucht (lucht-water warmtepompen) als bodemlussen (water-water warmtepompen) zijn voor Raalte mogelijk. Volledig elektrische warmtepompen zijn geschikt voor nieuwere en/of goed geïsoleerde gebouwen, met minimaal energielabel B of hoger.

  • Hybride warmtepompen i.c.m. hernieuwbaar gas. Gebouwen met een hybride warmtepomp hebben zowel een warmtepomp (die op elektriciteit draait) en een gasaansluiting. In de meeste situaties wordt het gebouw door de warmtepomp verwarmd, maar wanneer het erg koud is lukt dat niet goed meer. Dan wordt de extra warmte met een gasketel opgewekt. Hiermee kan tot 50% bespaard worden op het gasverbruik en de CO2 uitstoot ten opzichte van een normale gasketel. Nu is het gas dat hiervoor gebruikt wordt nog aardgas, daarmee is de hybride warmtepomp een tussenstap naar aardgasvrij verwarmen. In 2050 moet aardgas vervangen zijn door een hernieuwbare, duurzame vorm van gas. Dat kan groengas zijn en in de toekomst misschien waterstof. Indien niet voldoende hernieuwbaar gas beschikbaar is, kan alsnog de vervolgstap worden gezet naar een volledig elektrische warmtepomp. Voordat een hybride warmtepomp i.c.m. hernieuwbaar gas efficiënt en goedkoop kan functioneren, moet het gebouw worden geïsoleerd tot minimaal energielabel D of hoger.

Meer over de individuele oplossingen leest u in de bijlage 'Verdieping: Hoe werken de oplossingen en welke warmtebronnen zijn er beschikbaar?'.

Iedere inwoner van Raalte kan vooralsnog zelf een keuze maken hoe zijn of haar huis in de toekomst duurzaam wordt verwarmd. Dat doen ze op het moment dat zij dat zelf willen. Bijvoorbeeld omdat de cv-ketel kapotgaat, omdat een verbouwing gepland staat of omdat de inwoner een stap wil maken in de verduurzaming van de woning. Waar mogelijk kunnen gebouweigenaren besluiten van het aardgas af te gaan door volledig elektrisch te verwarmen. Voor velen zal investeren in goede isolatie en bijvoorbeeld elektrisch koken een eerste logische tussenstap zijn. Deze tussenstap noemen we aardgasvrij-ready.

Hoewel de individuele oplossingen per gebouw worden uitgevoerd, kunnen inwoners uiteraard wel samen aan de slag om duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de woningen en gebouwen in hun buurt. Bijvoorbeeld door gezamenlijk warmtepompen in te kopen of isolatiemaatregelen te nemen.

Spoor 3: Kennisontwikkeling

We blijven ontwikkelingen volgen. Dan kan het gaan om technische innovaties rondom warmtebronnen, hernieuwbare gassen en elektrische warmte-installaties, maar zeker ook om bijvoorbeeld juridische of financiële instrumenten die het speelveld veranderen. Als dat tot nieuwe inzichten leidt, nemen we dat mee bij de herijking van de Warmtevisie. Daarbij staan onze uitgangspunten centraal. Als de ontwikkelingen de omslag naar aardgasvrije gebouwde omgeving haalbaarder en betaalbaarder maken, dan kan dat ervoor zorgen dat we de Warmtevisie gaan herijken.