In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) in 2030 met 49% moet zijn gedaald ten opzichte van de uitstoot in het jaar 1990. In 2050 mag er bijna geen uitstoot van CO2 meer zijn. In dat jaar moet de uitstoot met 95% zijn gedaald. Dat is omdat de uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering met onder andere zeespiegelstijging, droogte en hitte in de zomers en onregelmatige weerpatronen met heftige stormen en regenbuien. Dat willen we tegengaan.

Om de de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen is afgesproken dat er in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. De problemen als gevolg van de gaswinning in Groningen hebben deze noodzaak verder onderstreept: om verdere schade te voorkomen is besloten dat de winning van aardgas daar de komende jaren wordt afgebouwd. Daarnaast biedt het overstappen op duurzame alternatieven de kans om meer zelfvoorzienend te worden, zodat we in Nederland minder afhankelijk worden van andere landen voor onze energievoorziening.

Daarom gaan we, overal in Nederland, aan de slag om in de periode tussen nu en 2050 alle gebouwen in Nederland aardgasvrij te maken. In plaats van aardgas komt dan een duurzame warmte-oplossing zoals een elektrische warmtepomp, aardwarmte of hernieuwbaar gas, De overstap naar duurzame warmteoplossingen wordt ook wel de warmtetransitie genoemd.