Totstandkoming van de uitgangspunten

Hoe de route naar een aardgasvrije gemeente Raalte eruitziet is nog niet duidelijk. Dit maakt het des te belangrijker om vast te leggen waar we naartoe willen werken met elkaar en wat we belangrijk vinden.

Onze uitgangspunten

Op basis van de uitkomsten van de consultatie van inwoners, gebouweigenaren en andere stakeholders zijn er vier uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten gaan ons helpen op het moment dat er keuzes en opties afgewogen moeten worden.