Samenvatting

Het klimaat verandert: de temperatuur stijgt en er is steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden.

Hoe is de Warmtevisie tot stand gekomen?

Het verwarmen van alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte zonder fossiele brandstoffen als aardgas is een complexe opgave. Dit kunnen we als lokale overheid niet alleen. Dat willen we ook niet.

De strategie richting een aardgasvrije gemeente Raalte

Om stappen te zetten richting een aardgasvrije gemeente in 2050, hebben we een aantal stappen geformuleerd. De komende jaren zetten we in op het verminderen van de warmtevraag. Zo hoeft er ook minder warmte te worden opgewekt.

De rol van de gemeente Raalte

Door de nationale overheid heeft de gemeente een regierol gekregen: de gemeente stuurt het proces en de organisatie aan. Het verduurzamen van de warmtevoorziening is in het algemeen belang.