Hoe is de Warmtevisie tot stand gekomen?

Het verwarmen van alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte zonder fossiele brandstoffen als aardgas is een complexe opgave. Dit kunnen we als lokale overheid niet alleen. Dat willen we ook niet. Deze opgave gaat de hele samenleving aan en we willen het dan ook samen oppakken. Om die reden hebben we betrokkenen actief geraadpleegd voor de totstandkoming van deze Warmtevisie. Aan de voorkant zijn zorgen, kansen en ideeën in de samenleving opgehaald door middel van een consulatie onder inwoners en gebouweigenaren. Deze zijn meegenomen in het komen tot uitgangspunten en een communicatiestrategie voor de Warmtevisie.

De volgende uitgangspunten staan centraal in de warmtetransitie in de gemeente Raalte: haalbaar en betaalbaar, gezamenlijk en betrokken, met duurzame en betrouwbare alternatieven & flexibiliteit en leren omgaan met onzekerheden. Een belangrijk onderdeel van de Warmtevisie is het technisch-economisch onderzoek dat is gedaan naar de meest haalbare alternatieven voor aardgas. Op basis daarvan zijn de WAT-kaart en de strategie opgesteld. De uitgangspunten en de uitkomsten van de technisch-economische analyse zijn voorgelegd aan de belangrijke stakeholders, waaronder de woningcorporatie, netbeheerder en de klankbordgroep met lokale energie-initiatieven, energievakmannen en inwoners.