Samenvatting

Het klimaat verandert: de temperatuur stijgt en er is steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met 95% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Om dat doel te behalen is afgesproken dat er in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt voor het verwarmen van gebouwen. Deze verandering noemen we de warmtetransitie. Om richting te geven hoe we in de gemeente Raalte stappen kunnen zetten in de warmtetransitie, heeft de gemeente deze Warmtevisie opgesteld.

In de Warmtevisie geven we de eerste antwoorden op de vraag hoe de gemeente Raalte er zonder aardgas uitziet. We bepalen de richting voor de komende jaren, waarin we steeds verder op weg raken naar een aardgasvrije gemeente. Het einddoel is dat alle gebouwen in het jaar 2050 zonder aardgas worden verwarmd.

Meer weten?

In de verschillende hoofdstukken van deze Warmtevisie leest u meer over hoe we in de gemeente Raalte aan de slag gaan met het geleidelijk overstappen op aardgasvrij verwarmen. U kiest een hoofdstuk in de balk bovenaan deze pagina.