Inleiding

Het aardgasvrij maken van alle woningen en gebouwen kunnen we als gemeente niet alleen. De samenwerking van veel verschillende stakeholders en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak is daarom belangrijk.

Hoe werken we samen?

Het aanpassen van alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte is een hele opgave. Dat kunnen we als gemeente niet alleen.

Wat doen we zelf en hoe zien we onze rol?

Ook de gemeente heeft verschillende rollen binnen de warmtetransitie. De gemeente heeft vanuit de nationale overheid een regierol gekregen.

Communicatiestrategie

Communicatie is een belangrijk instrument in deze fase van de uitvoering van de Warmtevisie.