Inleiding

Het aardgasvrij maken van alle woningen en gebouwen kunnen we als gemeente niet alleen. De samenwerking van veel verschillende stakeholders en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak is daarom belangrijk. We zien de opgave als een gedeelde verantwoordelijkheid, waarin de gemeente de regie heeft.

In dit onderdeel beschrijven we hoe we de opgave om de gemeente Raalte in 2050 aardgasvrij te laten zijn gezamenlijk gaan oppakken. Wat doen we samen? Wat doen wij als gemeente? En wat kunnen inwoners nu al doen?