Communicatiestrategie

Communicatie is een belangrijk instrument in deze fase van de uitvoering van de Warmtevisie. De gemeente Raalte richt zich de komende jaren op het informeren, inspireren en activeren van woning- en gebouweigenaren en huurders om woningen en gebouwen te verduurzamen.

Dit doen we als volgt:

  • We informeren de doelgroep over nut en noodzaak van aardgasvrij en de mogelijkheden: welke maatregelen kunnen zij treffen? Welk voordeel levert dit op? En welke subsidies en financieringsregelingen zijn er?

  • We inspireren de doelgroep met lokale (ervarings)verhalen

  • We activeren de doelgroep door een concreet en waar mogelijk op maat handelingsperspectief te bieden.

Het realiseren van deze doelstelling vraagt om een consistent handelingsperspectief. We gebruiken hiervoor de volgende kernboodschap:

In 2050 is ook uw woning of gebouw aardgasvrij. Hoe pakt u dit aan?

  1. Wonen zonder aardgas begint met het besparen van energie. Isoleer dus uw woning tot schillabel A of B.

  2. Wanneer uw woning voldoende geïsoleerd is kunt u over stappen op een andere manier van verwarmen. Kies voor een all-electric warmtepomp als uw woning tot schillabel A of B geïsoleerd is en als hiervoor ruimte in uw woning is.

  3. Is een all-electric warmtepomp echt geen mogelijkheid? Stap dan over op hybride warmtepomp. Dit kan vanaf energielabel C of D. U verwarmt uw woning dan voor een groot deel van het jaar elektrisch met de warmtepomp. Wanneer het te koud is, schakelt de gasketel bij. Hiermee dringt u uw gasverbruik tot 50% terug. Op termijn kan met hernieuwbaar gas ook de CO2-uitstoot hiervan worden beperkt tot nul.

Het Duurzaam Bouwloket helpt u om de eerste stappen te zetten naar lagere energiekosten en een duurzaam, comfortabel huis.

De doelstelling realiseren we door de huidige communicatieaanpak vast te houden en te intensiveren. Dit betekent dat we kiezen voor een aanpak die aansluit bij de beweegredenen van verschillende groepen in de samenleving. We bereiken hen via een pallet aan communicatiemiddelen. Onder andere: de huis-aan-huis-krant Gewoon Duurzaam, advertising op sociale media, offlinecampagnes, onze website www.raalte.nl/samenduurzaam, de duurzaamheidspagina in het Weekblad voor Salland, nieuwsbriefcampagnes en het duurzaam bouwloket en lokale energie-initiatieven.

Meer informatie?

Meer informatie over de Warmtevisie, antwoorden op veelgestelde vragen en het vervolg op de Warmtevisie, plaatsen wij op onze website: www.raalte.nl/aardgasvrij