Aquathermie

Oppervlaktewater en afvalwater zijn twee warmtebronnen die steeds vaker worden gebruikt voor warmtenetten. Deze bronnen, en dan met name het oppervlaktewater (rivieren, meren) zijn in Nederland vaak en veelvuldig aanwezig waardoor de continuïteit voor de lange termijn is gegarandeerd. Ook drinkwater(leidingen) wordt als mogelijke warmtebron gezien.

Aquathermie levert, vanwege de relatief lage watertemperatuur, een lage temperatuur warmte voor de verwarming van gebouwen. Er is daarom een warmtepomp nodig om de warmte naar een bruikbare temperatuur te brengen waarmee gebouwen comfortabel verwarmd kunnen worden in de winter. Dit kan ook betekenen dat het elektriciteitsnetwerk verzwaard moet worden.

Warmte uit oppervlaktewater (TEO)

Een aquathermie-systeem kan gebruikmaken van thermische energie uit oppervlaktewater (afgekort: TEO). Bij een aquathermie-systeem op basis van TEO wordt warmte onttrokken uit het bovengrondse oppervlaktewater. In de gemeente Raalte zou dit mogelijk kunnen uit het Overijssels Kanaal, beken of zandwinningsmeertjes.

In de praktijk zijn er vaak regels en randvoorwaarden voor het onttrekken van warmte uit de wateren, waardoor de bron (met name in de koudere periode) niet optimaal benut kan worden. Dit maakt dat TEO vaak gecombineerd wordt met een WKO. In de zomer wordt de warmte uit het oppervlaktewater gewonnen en opgeslagen in één of meerdere WKO-systemen.

TEO in de gemeente Raalte

Het Overijssels Kanaal heeft een beperkte potentie voor TEO. In een aantal buurten komt TEO wel naar voren als bron voor kleinschalige warmtenetten. Het gaat hier dan om een combinatie van TEO, WKO en een warmtenet. Vanwege de lage potentie voor TEO en het feit dat WKO niet mogelijk is zijn de kansen voor TEO op dit moment laag voor de gemeente Raalte.

Warmte uit afvalwater (TEA)

Een aquathermie-systeem kan ook gebruik maken van thermische energie uit afvalwater (afgekort als TEA). In dit systeem wordt warmte onttrokken uit rioleringsbuizen (riothermie) of uit afvalwater bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In veel gevallen is de temperatuur van de bron (effluent water) hoger dan bij oppervlaktewater. Ook zijn er minder temperatuurschommelingen dan bij oppervlaktewater.

TEA in de gemeente Raalte

De potentie voor TEA in de gemeente Raalte is afkomstig van de RWZI’s in Raalte en Heino. Aandachtspunt is wel dat de RWZI niet direct in de buurt van veel huizen staan. Het is meer voor de hand liggend dat deze warmtebron in eerste instantie gebruikt wordt bij het sportbedrijf Raalte of het Carmel College. Riothermie in de gemeente Raalte is niet verder onderzocht vanwege het ontbreken van (openbare) informatie.

Warmte uit drinkwater (TED)

Eén van de vormen van aquathermie is thermische energie uit drinkwater (afgekort als TED). Warmtewinning uit drinkwater kan een interessante optie kan zijn vanwege de constante beschikbaarheid van de warmte. Het uitwisselen van warmte met drinkwater is iets eenvoudiger dan bij vuil rioolwater. Omdat het leidingwater een lage temperatuur heeft, wordt het gecombineerd met een warmtepomp.

TED in de gemeente Raalte

Voor de gemeente Raalte is TED niet verder onderzocht vanwege het ontbreken van (openbare) informatie.