Individuele oplossingen: stoken op biomassa

In een beperkt aantal gevallen is het verwarmen van gebouwen met behulp van cv-ketels een geschikte duurzame warmteoplossing. Deze cv-ketels worden in dat geval niet gestookt met aardgas of een vorm van hernieuwbaar gas, maar met vaste biomassa. Zoals hout of houtpellets. Daarvoor is (behalve de cv-installatie en de biomassa) geen aanvullende infrastructuur voor nodig.

Deze warmteoplossing is alleen toepasbaar in het buitengebied. Bij het verbranden van vaste biomassa komt namelijk ook een aantal stoffen vrij waarvan wij de uitstoot in de bebouwde kom als onwenselijk beschouwen. Het gaat dan om fijnstof en stikstofoxiden (NOx).