Geothermie (aardwarmte)

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond vanaf 500 meter en dieper voor het verwarmen van huizen, gebouwen, kassen en lichte industrie. Er wordt een doublet (bestaande uit twee gaten) geboord, ook wel bronnen genoemd, tot een diepte van 500 tot meer dan 3000 meter.

Via de ene bron wordt het hete water uit de bodem gepompt. De warmte wordt met een warmtewisselaar uit het water gehaald en via de tweede bron weer de bodem in gepompt. Of geothermie mogelijk is hangt af van de bodemgesteldheid en -samenstelling. Tussen de geothermiebron en de gebouwen is een warmtenet nodig met voldoende geschikte warmtevragers. Een vuistregel hierbij is dat er ongeveer 4000 woningen nodig zijn, gegeven de huidige stand van de techniek. Afhankelijk van de diepte kan geothermie een warmtenet direct voorzien van warmte met een temperatuur van circa 70-90 °C. Momenteel wordt geothermie vooral toegepast in de glastuinbouwsector. Er zijn projecten in ontwikkeling voor de gebouwde omgeving.

Geothermie in de gemeente Raalte

Er is op dit moment weinig informatie bekend over de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie in de gemeente Raalte. is weinig geschikt voor geothermie. Alleen voor een beperkt gebied in de buurt van Broekland en Heeten is bekend dat de potentie matig is. Belangrijker is echter dat voor de gehele gemeente een beperking geldt voor het boren in de bodem dieper dan 50 meter, vanwege het drinkwaterbeschermingsgebied genaamd Salland Diep. Hierdoor is geothermie uitgesloten binnen de gemeente Raalte zolang deze restrictie geldt.