Warmte-koude opslagsystemen (WKO)

Bij een warmte-koude opslagsysteem (WKO) wordt warmte en koude in de vorm van water in een watervoerend pakket in de bodem gepompt en opgeslagen. In de winter wordt de warmte uit de bodem gepompt voor het verwarmen van gebouwen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer in de bodem gepompt als koude. In de zomer wordt de koude uit de bodem gepompt voor het koelen van gebouwen. Het opgewarmde water wordt weer in de bodem gepompt als warmte voor in de winter. Om dit überhaupt te kunnen doen is het belangrijk dat de bodem geschikt is voor het opslaan van water en dat er geen verbodszones of belemmerende restricties zijn.

De visualisatie hieronder toont hoe een WKO-systeem in combinatie met een aquathermie-systeem werkt.

WKO-systemen in de gemeente Raalte

De ondergrond in de gemeente Raalte is matig geschikt voor WKO. Door een bodembescherming Salland Diep (ten behoeve van drinkwaterwinning) is dieper dan 50 meter boren niet toegestaan, waardoor deze matige geschiktheid voor WKO niet tot zeer beperkt gebruikt kan worden. Op individuele basis kunnen wellicht open WKO-systemen of gesloten WKO-systemen met horizontale lussen ontwikkeld worden. Deze technieken zullen echter niet op grote schaal toegepast kunnen worden.

Een aandachtspunt is dat de bodem niet teveel afkoelt door het onttrekken van warmte uit de bodem. Dit hangt af van het type en aantal gebouwen dat wordt aangesloten op een WKO en de bijbehorende warmte en koudevraag. In principe is een WKO ook een duurzame koudebron waarmee in de zomer gekoeld kan worden. Dit is alleen mogelijk bij geschikte gebouwen; goede isolatie en speciale radiatoren of vloerverwarming. Om te zorgen dat de bodem niet teveel afkoelt moet in de zomer extra warmte opgeslagen worden in de bodem. Deze warmte wordt in de winter gebruikt om huizen mee te verwarmen. In de gemeente Raalte zijn hiervoor verschillende warmtebronnen mogelijk

  • Aquathermie (TEO)

  • Restwarmte van bedrijven en/of

  • Warmtepompen.