Bijlagenoverzicht

In dit bijlagenboek vindt u verdiepende informatie en achtergronden bij de Warmtevisie.

Verdieping: lijst met begrippen

Hier vindt u uitleg bij de in deze Warmtevisie gebruikte begrippen.

Verdieping: toelichting op gebruikte energie-eenheden

In deze Warmtevisie wordt meerdere keren verwezen naar energie-eenheden. Hier leest u hoe u deze abstracte getallen kunt interpreteren.

Verdieping: hoe werken de oplossingen en welke warmtebronnen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende manieren waarop huizen en gebouwen kunnen worden verwarmd zonder aardgas te gebruiken. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, warmtenet of een cv-ketel met een hernieuwbare vorm van gas.

Collectieve oplossingen

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dit wordt – met name in meer stedelijke gebieden - ook wel stadsverwarming genoemd.

Restwarmte

Restwarmte komt vrij bij een productie-, verwerkings- of verwarmingsproces. Bijvoorbeeld bij een fabriek, een datacenter of een afvalverbrandingsinstallatie. Deze warmte kan vervolgens via een warmtenet getransporteerd worden naar gebouwen.

Geothermie (aardwarmte)

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond vanaf 500 meter en dieper voor het verwarmen van huizen, gebouwen, kassen en lichte industrie.

Warmte-koude opslagsystemen (WKO)

Bij een warmte-koude opslagsysteem (WKO) wordt warmte en koude in de vorm van water in een watervoerend pakket in de bodem gepompt en opgeslagen. In de winter wordt de warmte uit de bodem gepompt voor het verwarmen van gebouwen.

Aquathermie

Oppervlaktewater en afvalwater zijn twee warmtebronnen die steeds vaker worden gebruikt voor warmtenetten.

Individuele oplossingen: warmtepompen

Bij oplossingen op basis van warmtepompen wordt er op gebouw- of adresniveau warmte geproduceerd met behulp van een warmtepomp. Dit is een apparaat dat met behulp van elektriciteit warmte kan opwekken. Een warmtepomp is een individuele oplossing.

Toon meer resultaten