Collectieve oplossingen

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dit wordt – met name in meer stedelijke gebieden - ook wel stadsverwarming genoemd. In elke woning zit een afleverset met een warmtemeter waar de warmte geleverd wordt aan de woning. Een warmtenet kan warm leveren op verschillende temperaturen (van 10 tot 90 graden). Afhankelijk van het energielabel van de woning is er nog een warmtepomp nodig in de woning om het water op de gewenste temperatuur te brengen voor bijvoorbeeld douchen of verwarmen.

Er zijn verschillende warmtebronnen die voor warm water kunnen zorgen. Mogelijke warmtebronnen zijn bijvoorbeeld restwarmte (van bedrijven), biomassa, geothermie (aardwarmte) of aquathermie (warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of leidingwater). Deze warmtebronnen worden hieronder één voor één uitgelicht. Wilt u hier meer over weten, dan verwijzen wij u naar het.

Warmtenetten in de gemeente Raalte

In de gemeente Raalte is er beperkt potentie voor warmtenetten. De potentie die aanwezig is, bevindt zich in de kern van Raalte. Delen van de buurten Het Overstigt, Blekkershoek, De Olykampen en Hartkamp komen naar voren als kansrijke buurten voor een warmtenet. Wanneer we kijken naar de bebouwing en de bijbehoren de warmtevraag dan bieden vooral De Olykampen en Hartkamp potentie vanwege de hogere warmtevraag. Voor Blekkershoek geldt dat in mindere mate. In het Overstigt is de warmtevraag het laagst vanwege de nieuwere woningen en zijn de kansen het kleinst.

Op de kaart hierboven ziet u de warmtevraagdichtheid in de kern van Raalte met geel gearceerd de kansrijke warmteclusters voor een warmtenet. De vier buurten die uit de technische analyse naar voren komen als kansrijk zijn:

  • Het Overstigt (1)

  • Blekkershoek (2)

  • De Olykampen (3)

  • Hartkamp (4)

De potentiële warmtebronnen voor de vier buurten zijn restwarmte van een aantal bedrijven in de kern van Raalte en aquathermie. Daarbij komt naar voren dat de beschikbare warmte van deze bronnen beperkt is met een dekkingsgraad van 10% tot 30% ten opzichte van de warmtevraag (zie onderstaande tabel). Daarnaast is de continuïteit en toekomstige beschikbaarheid van de restwarmte erg onzeker. Voor een warmtenet moet de restwarmte namelijk continue geleverd kunnen worden voor een periode van tientallen jaren. Dit maakt een warmtenet voor deze buurten op dit moment niet kansrijk. In de toekomst kan dit mogelijk veranderen als bijvoorbeeld ook het winnen van warmte uit de bodem mogelijk wordt. De ontwikkelingen van de beschikbare warmtebronnen blijven we volgen en bij herziening van de warmtevisie toetsen we of aanpassing van de WAT-kaart nodig is.

Tabel 1: De kansrijke buurten voor een warmtenet met de warmtebron en de dekkingsgraad van de warmtebron ten opzichte van de warmtevraag.

 

1. Het Overstigt

2. Blekkershoek

3. De Olykampen

4. Hartkamp I

Aantal woningen

800

550

750

200

Warmtebron

aquathermie

restwarmte

Restwarmte, aquathermie

restwarmte

Dekkingsgraad warmtebron

25% van de gebouwen

20% van de gebouwen

10-25% van de gebouwen

20-30% van de gebouwen

We hebben de beschikbaarheid van alle warmtebronnen in de gemeente Raalte onderzocht. De onderzochte warmtebronnen zijn: