Restwarmte

Restwarmte komt vrij bij een productie-, verwerkings- of verwarmingsproces. Bijvoorbeeld bij een fabriek, een datacenter of een afvalverbrandingsinstallatie. Deze warmte kan vervolgens via een warmtenet getransporteerd worden naar gebouwen. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf wordt gebruikt. Restwarmte is geïnventariseerd binnen de gemeentegrenzen op basis van openbare gegevens (de Warmteatlas van RvO en gegevens van het Waterschap Drents Overijsselse Delta) en informatie en onderzoeken vanuit de RES.

Restwarmte in de gemeente Raalte

In de gemeente Raalte is de potentie van restwarmte beperkt. Alleen in het dorp Raalte zijn restwarmtebronnen vanuit de industrie geïdentificeerd zoals bij Lupack, Booijnk Veevoeders en Bouwhuis Enthoven. Het gaat om relatief kleine hoeveelheden restwarmte ten opzichte van de warmtevraag in de buurten. Het is bovendien onzeker of de restwarmte continu geproduceerd wordt en of deze warmte ook op de (middel)lange termijn geleverd kan worden. Dat is van belang om de leveringszekerheid van warmte te garanderen. Dit maakt de kansen voor het gebruik van deze restwarmtebronnen erg onzeker. Daarmee is het verder onderzoeken van warmtenetten op basis van restwarmte op dit moment niet kansrijk.