Bodemwarmtepompen

Een bodemwarmtepomp is een warmtepompsysteem dat de bodem als warmtebron gebruikt. De warmtepomp maakt gebruik van een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ om warmte van de bodem te onttrekken. Dit worden ook wel bodemlussen genoemd. Het is de meest efficiënte variant van warmtepomp. Nadeel is wel dat hiervoor een hogere investering nodig is ten opzichte van een luchtwarmtepomp.

Warmtepompen kunnen worden ingezet voor een ‘all-electric strategie’, maar ook voor een hybride systeem, waarbij deels nog (hernieuwbaar) gas wordt gebruikt.

Bodemwarmtepompen in de gemeente Raalte

In de gemeente Raalte zijn er geen gebieden die bij voorbaat uitgesloten zijn voor het toepassen van bodemwarmtepompen. De ondergrond moet ter plaatse van het gebouw echter wel geschikt zijn. Dit zal in de gemeente Raalte vaak het geval zijn. Wel worden randvoorwaarden gesteld door de provincie. Dit heeft te maken met aandachtsgebieden voor archeologische, aardkundige en natuurwaarden.